Novinky

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představila v pátek 23. 9. 2016 výroční průzkum o vnímání řemesla ve společnosti.

více

26. 09. 2016

SČS a MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Sdružení českých spotřebitelů bylo (v srpnu 2016) pověřeno Ministerstvem průmyslu a obchodu mimosoudním řešením spotřebitelských sporů. Díky tomuto významnému úspěchu disponujeme dalším nástrojem k napomáhání spotřebitelům k dosahování na jejich práva. Veškeré informace, jak tento nástroj využít i prostřednictvím SČS, naleznete Zde.

DOTAZNÍK „SENIOR A NEOTEVÍRATELNÝ OBAL“

Museli jste již někoho požádat, aby vám otevřel konzervu s tuňákem, tubu se zubní pastou či balení s bateriemi? Mnoho lidí, zejména seniorů, zakusilo obtíže při otevírání balení spotřebitelských výrobků z nedostatku síly nebo obratnosti jejich rukou. Zdá se, že většina balení uváděná dnes na trh má být určena pro velikost ruky a sílu „průměrného dospělého muže“. Chceme posílit působnost technické normy, která by vyhodnocovala, zda balení výrobku lze dostatečně „snadno otevírat“, přičemž snadnost otevírání je nezbytným předpokladem pro bezpečné používání výrobku.

Prosíme proto, abyste vyhodnotili následující dotazník, který nám pomůže v naší další práci a může podpořit naše iniciativy.

DOTAZNÍK SENIOR A NEOTEVÍRATELNÝ OBAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------

SČS v rámci projektu Senioři mají svá ústavní práva; pomůže - SENIOR OMBUDSMAN! spustilo nový webový portál www.seniorombudsman.cz. Senioři zde naleznou řadu informací, týkajících se jejich lidských a ekonomických práv, odkazy na relevantní publikace (např. z edice Průvodce pro spotřebitele - seniory),  odkazy na semináře finančního vzdělávání pro seniory, poradenské organizace, kam se mohou obrátit s řešením problémů a další informace. Projekt je spolufinancovaný ze státního rozpočtu České republiky z prostředků MPSV. 

 

______________________________________________________________
Proč SČS - proč Konzument.cz? 

Shlédněte ... Zde.

Jste nespokojeni se zakoupeným výrobkem či službou? Využijte sekce na našich stránkách - Nespokojený zákazník

Sdružení českých spotřebitelů již řadu let vyhlašuje soutěž spokojeného zákazníka v regionech. Je to příklad pozitivního působení na zlepšování vztahů mezi spotřebiteli a podnikateli na trhu (viz Zde).

Spotřebitelé nás ale již dlouho žádají o poskytnutí platformy, kde by si mohli vyměnit zkušenosti a poukázat na případy špatného poskytnutí služby. Otevíráme proto diskuzní platformu Nespokojený zákazník - Zde. Kéž by bylo co nejméně důvodů ji využívat. Pokud chcete na některý případ upozornit, buďte prosím konkrétní i co se týče místa provozovny a času. Berte prosím na vědomí, že případné vulgární a podobně nevhodné texty budeme odstraňovat. Dále upozorňujeme, že v této sekci nebudeme na Vaše podněty reagovat. Pokud chcete radu a pomoc, využijte prosím naší e-poradny Zde. Děkujeme.

SČS také vytvořilo řadu edukativních animovaných spotřebitelských spotů pod názvem SČS radí.

Úvod

Existují stovky, snad tisíce odkazů na literaturu, která se zabývá tím, jak spotřebitele ovlivňovat, aby si koupil výrobek či službu, jež jsou mu nabízeny (nechceme říkat 'vnucovány'). Tato literatura uvádí, že naše spotřební chování se pouze z 10 - 30 % řídí vědomým rozhodováním, a tedy z celých 70 - 90 % je ovlivněno faktory nevědomými - emocemi, zvyky, psychologickými faktory aj. Toho samozřejmě výrobci, obchod a poskytovatelé služeb využívají v cíleném ovlivňování spotřebitele (reklamou, formou nabízení). Málo toho naopak v teoretické rovině víme, jak své vědomé spotřební rozhodování posilovat a manipulaci se bránit. V praxi nám pak zůstává vlastně jediný nástroj: zvyšování informovanosti spotřebitele. V rámci vnitřního trhu Evropské unie proto trvá, ba i narůstá, tento trend.

Jedná se o posilování orientace spotřebitele v jeho spotřebitelských právech, ale také o osvětu ohledně jeho vlastní zodpovědnosti a právního povědomí. To je totiž ještě důležitější, než množství informací k dané věci, službě. Vzpomeňme, jak nás poskytovatel finanční služby nejúčinněji "zneškodní", když nechce, abychom se v nabídce snadno a přehledně orientovali: předloží nám smlouvu čítající desítky stran, která nás informacemi zahltí ... SČS se proto zasazuje, aby povinné informování bylo přiměřené a srozumitelné.

Strategie SČS klade důraz na preventivní působení spotřebitelského sdružení, což např. znamená intenzívní a systematické zapojení v infrastruktuře státu, evropských institucí a trhu. Prosazujeme zájmy spotřebitelů v procesech tvorby předpisů a technických norem a jejich uplatňování na úrovních regionálních, národních, evropských i mezinárodních.

Nedílnou součástí prevence je kooperace s podnikatelskými asociacemi a podpora korektních způsobů podnikání.

Webová stránka Sdružení českých spotřebitelů (SČS) má být prostředkem k podávání základních informací spotřebiteli o jeho právech, ale i povinnostech, a platformou pro rozvíjení naší činnosti a spolupráce s dalšími partnery.