Ochrana spotřebitelů při nájemních smlouvách na bydlení

    Nejedná se sice o typický vztah mezi spotřebitelem a podnikatelem, ale vzhledem k závažnosti této problematiky zde přinášíme základní informace i o ochraně spotřebitele při nájemních smlouvách na bydlení.  

    I když nájemní smlouva byla uzavřena podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, s účinnosti od 1.1.2014 se nájem řídí novým Občanským zákoníkem (NOZ). Nájemní smlouva by měla být písemná, nicméně NOZ nově pracuje s pojmem faktický nájem – jde o nájem, který existuje i bez písemné nájemní smlouvy.  

    Pokud jste uzavřeli nájemní smlouvu na byt či dům s podnikatelem, pak se na vás obecně vztahují i ustanovení NOZ na ochranu spotřebitele - § 1810 a následující (např. ochrana před nepřiměřenými smluvními podmínkami, ustanovení týkající se uzavírání smluv na dálku např. pomocí e-mailové komunikace a další).  

    V této sekci nabízíme bližší informace ve vztahu k výpovědi a ohledně zvýšení nájemného:

    TIP

    • Návrh smlouvy, je-li sjednána písemně, si dobře přečtěte.
    • Veškerou komunikaci se snažte mít zachycenou písemně.
    • Písemnosti zasílejte doporučeně s dodejkou.

    Kontakty pro pomoc

    Zodpovědné ministerstvo:

    Ministerstvo pro místní rozvoj

    • Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
    • Telefon: +420 224 861 111, e-mail: info@mmr.cz
    • Více na: http://www.mmr.cz

    Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR: 

    Příslušné soudy:

    Právní předpisy a další informace: 

    • § 2201 - 2234 nájem obecně, § 2235 – § 2301 nájem bytu a nájem domu, § 2274 – § 2278 podnájem - zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

    • § 1810 a násl. ochrana spotřebitele - zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník