Cena spokojeného zákazníka - obecné informace

Představenstvo Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (SČS), s cílem vytvořit platformu pro zviditelnění podnikatelů uspokojujících spotřebitele, každoročně vyhlašuje ve vybraných krajích cenu „Spokojený zákazník“. První ročník se uskutečnil již v roce 2001 v Ústeckém kraji.

Ocenění vyjadřuje, že firma, která získala ocenění, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. V rámci svého podnikání jednak naplňuje požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy vztahujícími se na podnikatele, jmenovitě živnostenského zákona, a dále při poskytování služeb, resp. při uvádění výrobků na trh má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu atd.

Cena Sdružení českých spotřebitelů potvrzuje, že při jejím udělení bylo komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image firma má jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské samosprávy.

Cena je udělována na základě:

a) návrhu předneseným členem SČS,

b) návrhu předneseným zástupcem místních nebo podnikatelských samospráv,

c) výsledků vyhlášeného šetření „spokojený zákazník“ provedeném účelově v rámci aktivit SČS.

Cena je vyhlášována pro kraje Jihočeský,  Ústecký, Jihomoravský, Moravskoslezský a Královéhradecký.

Podrobné informace o ceně a vyhodnocených firmách jsou v dalších sekcích.

Logo Ceny spokojeného zákazníka je k dispozici Zde