Ekologické nakupování

Sdružení českých spotřebitelů odkazuje na několik video spotů, které mladému spotřebiteli, ale s obecnou platností, otevírají některá témata ve vztahu k udržitelnému prostředí a ekologickému nakupování. Spoty, s gescí SČS a připravené s partnery (zejména ŠIK) se týkají

  • třídění odpadů - Zde;
  • sběru baterií - Zde;
  • či úsporného používání plastových sáčků a tašek - Zde.

Samostanou kapitolou na tomto poli je označování výrobků, která se týká ekologických aspektů výroby. První z těchto označení, kterým se naše Sdružení věnovalo, se týká označování výrobků energetickou spotřebou, druhé pak specificky pneumatik. Pokud vás otázky spojené s výběrem a (ekologickým) nákupem vybraného spotřebního zboží anebo pneumatik zajímají, podívejte se na

Upozorňujeme též na naše speciální stránky věnované životnosti výrobků www.zivotnost-plus.cz a na vzdělávací akci: 

„Generation Awake“: Zastavte plýtvání odpadem!

Kampaň „Generation Awake“ se zaměřila na důsledky, které pro životní prostředí, hospodářskou a sociální situaci i pro jednotlivce má využívání zdrojů neudržitelným způsobem. Cílem kampaně je informovat spotřebitele o účincích jejich spotřebního chování na přírodní zdroje a seznámit je s výhodami, které jim přinese změna těchto návyků. Výsledkem jsou např. plně interaktivní internotové stránky ve všech 24 úředních jazycích EU, kde kreslené postavičky ukazují, jaký dopad má každodenní nakupování na životní prostředí. Adresa - Generation Awake.