Jen poučený spotřebitel se může účinně chránit

"SPOTŘEBITELSTVÍ" je proces celoživotního vzdělávání. To by si měl uvědomovat jak "stát", který by na to měl zaměřovat své působení a podporovat aktivity v tomto směru; ale zejména spotřebitel sám, který by se měl cíleně sebevzdělávat.

Sdružení českých spotřebitelů

považuje zvyšování právního povědomí spotřebitelů za základní prioritu svého působení. Zaměřuje se při tom na spotřebitele obecně, tak - mnohdy prioritně - na spotřebitele zvláště zranitelné - děti, seniory, osoby se zdravotním postižením. O našich aktivitách a záměrech se spotřebitel dozví jak z komplexu našich stránek, tak ze speciálních domén, na které je vstup z domovské stránky SČS a o kterých se v souhrnu můžete více dozvědět i zde

Dále uvádíme jako příklad některé vzdělávací projekty Evropské komise, jejichž vznik jsme podpořili:

 

Consumer Classroom

Jedná se o nový projekt Evropské komise (otevřen v r. 2014), který si klade za cíl zpřístupňovat informace a pedagogické materiály z oblasti vzdělávání spotřebitelů. Určen je především pedagogům základních a středních škol, kterým má umožnit snadněji sdílet zkušenosti a nápady. Consumer Classroom nabízí rozsáhlou knihovnu zdrojů pro výuku spotřebitelů z celé EU. Učitelé zde naleznou interaktivní výukové nástroje a další možnosti spolupráce jak s jinými pedagogy, tak se svými studenty. Adresa portálu: www.consumerclassroom.eu.

 

„Generation Awake“: Zastavte plýtvání odpadem!

Kampaň „Generation Awake“ se od roku 2011 zaměřuje na důsledky, které pro životní prostředí, hospodářskou a sociální situaci i pro jednotlivce má využívání zdrojů neudržitelným způsobem. Cílem kampaně je informovat spotřebitele o účincích jejich spotřebního chování na přírodní zdroje a seznámit je s výhodami, které jim přinese změna těchto návyků. Centrem kampaně jsou plně interaktivní webové stránky ve všech 24 úředních jazycích EU, kde kreslené postavičky ukazují, jaký dopad má každodenní nakupování na životní prostředí. Adresa stránek: Generation Awake.

 

Consumer Champion

Tento vzdělávací projekt - zpřístupněný veřejnosti na počátku roku 2015, se zaměřuje na vzdělávání zástupců spotřebitelů a spotřebitelských organizací, tedy spotřebitelských expertů. Byl vyvinut pod vedením evropské spotřebitelské organizace BEUC. Adresa portálu: www.consumerchampion.eu/.