Značky kvality - služby

V roce 2015 podpořila Rada kvality ČR projekt vyhodnocení značek kvality pro služby.  

Spotřebitel nemá mnoho nástrojů, jak se spolehlivě orientovat ohledně bezpečnosti a kvality výrobků a služeb na trhu. V orientaci mu mají na trhu napomoci značky kvality, které jsou používány pro výrobky potravinové i nepotravinové, a i pro služby.  

Skutečnost je ovšem taková, že důvěryhodnost značek je různá a nezřídka spíše problematická. Výjimku nepochybně tvoří značky přijaté do programu Česká kvalita (CzQ), ale samozřejmě i některé další. Spotřebitel se ale není schopen v přemíře značek orientovat a neví, na které se může spolehnout.

Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci a dalšími partnery proto iniciovalo víceletý projekt, jeho cílem je vyhodnotit značky na trhu.  

V této sekci se zaměřujeme na služby. Více informací pak najdete v jednoltivých podsekcích: