Orgány SČS

Statutární orgán -  ředitel:

Mgr. Viktor Vodička (1975)

Členové Správní rady

Ing. Libor Dupal (1955), předseda Správní rady.

Ing. Libor Novák (1951), místopředseda Správní rady.

Petr Krejcar (1971)

Dipl. tech. Stanislav Švancar (1927)

Ing. Ladislav Polák (1939) 

Blahoslav Husák (1950)

Ing. Milan Pražák (1950) 

Pavla Dušková (1968)

Revizor hospodaření:

Ing. Irena Michalová (1950)