Orgány SČS

Statutární orgán -  ředitel:

Mgr. Viktor Vodička (1975)

Členové Správní rady

Ing. Libor Dupal (1955), předseda Správní rady.

Dipl. tech. Stanislav Švancar (1927)

Ing. Ladislav Polák (1939) 

Blahoslav Husák (1950)

Ing. Milan Pražák (1950) 

Revizor hospodaření:

Ing. Irena Michalová (1950)

fotogalerie

01. 01. 2019