Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS přijata do Programu Česká kvalita

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS, kterou Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vyvinulo v roce 2016, byla přijata do Programu Česká kvalita, který je garantován vládním usnesením a je součástí Národní politiky kvality. Hlavním cílem tohoto programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit tak značky bez vypovídací schopnosti, které mohou být pro spotřebitele zavádějící.

Jedná se o významné ocenění aktivit SČS, a to v oblasti, která dnes spotřebitele obzvlášť zajímá, a to je životnost výrobků prodávaných na našem domácím trhu.

Spotřebitelé se mohou na adrese www.zivotnost-plus.cz zapojit i do diskuse k tomuto tématu a podělit se o své jak pozitivní, tak i negativní zkušenosti s jednoltivými výrobky či službami.

www.zivotnost-plus.cz

přílohy:

zavřít

08. 08. 2017 11:37