Proč se senior nemůže dostat přes obal k výrobku?

Jakou pozornost věnují aspektu otevíratelnosti obalu ve vztahu k osobám, které mají méně fyzické síly nebo šikovnosti k úkonům, kterých je při otevírání obalů třeba, výroba a obchod?

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) realizovalo v roce 2016 průzkum zaměřený na osobní zkušenosti seniorů s otevíráním běžných spotřebitelských výrobků, potravinářských i nepotravinářských. Výsledky průzkumu potvrdily, že spotřebitelé problémy s otevíráním obalů mají.

Letos se průzkumem zaměřujeme na výrobu a obchod a na související infrastrukturu (zkoušení, normalizace, poradenství).

Věnujte, prosím, pozornost našemu dotazníku na adrese níže.

Pruzkum obaly

zavřít

27. 09. 2017 13:18