Tisková zpráva Ochrana soukromí v digitálním světě

Edukace mládeže ve věcech spotřebitelských zájmů v roce 2017
Téma Ochrana soukromí v digitálním světě.

Mládež se pohybuje v digitálním světě jako doma. Uvědomuje si mladý člověk vždy a plně rizika související s ochranou osobních údajů a soukromí? Je mnoho příkladů toho, že nikoliv a že se naopak chová v tomto ohledu velmi laxně.
Na tuto skutečnost se zaměřuje kampaň Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS), která byla nyní zahájena více než na čtyřech stovkách základních škol, středních škol a odborných učilišť. Prostřednictvím spotu „Ochrana soukromí v digitálním světě“ jsou základní principy ochrany soukromí zpracované do srozumitelné vizuální podoby a zároveň jsou distribuovány metodické listy pro učitele, které slouží jako podklad k výuce k danému tématu, a vedou k rozšíření znalostí žáků a studentů.

Spot Ochrana soukromí v digitální světě

přílohy:

zavřít

06. 11. 2017 09:56