TISKOVÁ ZPRÁVA SČS - Spokojený zákazník Královéhradeckého kraje

Dne 9. listopadu 2017 byly v 10:00 hod. slavnostně vyhlášeny výsledky a deseti podnikatelům předáno ocenění Spokojený zákazník Královéhradeckého kraje 2017.

Cena Spokojený zákazník byla letos v Královéhradeckém kraji předána již poosmé. Ocenění firmy převzaly z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje pana PhDr. Jiřího Štěpána, PhD.
Ocenění Spokojený zákazník vyjadřuje, že podnikatel, který jej získal, poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele a že naplňuje nejen požadavky dané platnými obecně závaznými právními předpisy, ale že má při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost těchto služeb či výrobků a také, že své služby poskytuje spotřebitelům na odpovídající odborné a profesionální úrovni.

Seznam oceněných naleznete v příloze.

Více o předávání cen v Královéhradeckém kraji v přiložené tiskové zprávě.

přílohy:

zavřít

09. 11. 2017 09:56