Senior ombudsman v roce 2017

Záměrem Sdružení českých spotřebitelů (SČS) je posilovat postavení spotřebitelů na trhu zlepšováním jejich informovanosti a zvyšováním znalostí s důrazem na zásadu jejich osobní odpovědnosti za své konání.

Prostřednictvím prevence je přitom specifická pozornost věnována zvláště zranitelným spotřebitelům, kteří se dokážou sami ochránit podstatně hůře než jiní spotřebitelé. Jednou z takových skupin, na kterou se v rámci našich preventivně-osvětových kampaní zaměřujeme, jsou tak i senioři, kteří patří mezi výrazně citlivou a zranitelnou skupinu spotřebitelů.

Informace o aktivitách projektu Senior ombudsman SČS v roce 2017 naleznete v přiložené tiskové zprávě.

přílohy:

zavřít

22. 12. 2017 08:34