Aspirujeme na členství ve správní radě EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Budeme zastoupeni ve správní radě?

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Úřad byl zřízen s cílem poskytovat vědecké poradenství a podporu pro právní předpisy a politiky Společenství ve všech oblastech, které mohou mít přímý či nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv, a rovněž v těsně souvisejících otázkách v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a ochrany rostlin. Úřad je nezávislým zdrojem informací o všech záležitostech v těchto oblastech a zabezpečuje sdělování o riziku. V rámci svého poslání rovněž poskytuje vědecké poradenství v otázkách výživy, zejména z hlediska právních předpisů Společenství, a geneticky modifikovaných organismů, včetně nových potravinářských technologií. Úřad si rychle získal dobré jméno u zúčastněných subjektů jako základní informační bod, a to díky své nezávislosti, vědecké kvalitě svých posudků a informování veřejnosti, průhlednosti svých postupů a pracovitosti při vykonávání svých úkolů. Úřad má vlastní odborné pracovníky, ale je podporován i sítí příslušných organizací v EU.
Důležitým článkem řídicí struktury EFSA správní rada. Je 14-členná a její členové jsou jmenováni tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň odborné kvalifikace, široký rozsah odpovídajících odborných znalostí a současně co největší zastoupení ze zeměpisného hlediska v rámci Unie. Kromě toho musí mít čtyři z členů správní rady „zkušenost s působením v organizacích zastupujících spotřebitele a jiných zájmových skupinách v rámci potravinového řetězce. 7 členů správní rady bude letos v poletí nahrazeno. V užším výběru kandidátů (14 hlav na seznamu) je i kandidát za ČR, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal. Držíme si palce a děkujeme, že nám je budete držet také.

zavřít

26. 01. 2018 11:00