Cena a kvalita

Spotřebitelé iniciovali diskuzi ke kvalitě a ceně potravin

Ústředním tématem akce, kterou svolalo dne 29. 11. 2018 Sdružení českých spotřebitelů, byl vztah kvality a ceny potravin. Byl představen pohled spotřebitelů a v rámci panelové diskuse otevřen dialog se zástupci zainteresovaných stran. Diskuze se zúčastnili zástupci Svazu obchodu a cestovní ruchu ČR, Potravinářské komory ČR a Českomoravského svazu mlékárenského. A samozřejmě zástupci médií.
Více v přiložené informaci.

přílohy:

zavřít

29. 11. 2018 20:02