Hygiena prodeje potravin a český spotřebitel – bude to lepší a lepší!

V roce 2018 byl s podporou MZe realizován projekt k podpoře a zviditelnění tématu zlepšování hygieny a kvality prodeje potravin.

Cílem projektu pro rok 2018 bylo dále posilovat povědomí spotřebitelů i maloobchodu ohledně hygieny prodeje nebalených potravin i kvality prodeje obecně.
Tento všeobecný cíl konkrétně zahrnoval následující:
- Posilování ohleduplného chování spotřebitelů s ohledem na hygienu při nakupování nebaleného zboží.
- Posilování sebevědomí spotřebitele vedoucího k tomu, aby aktivně vyžadoval od prodávajícího zajištění odpovídajících podmínek pro hygienický a kvalitní prodej. K tomu může využívat i spotřebitelských organizací.
- Získání dalších informací o očekávání spotřebitelů a jejich chování ve vztahu k hygieně prodávaného nebaleného zboží, v porovnání s průzkumy v r. 2017.
Výsledky projektu prezentujeme na webu s odkazem níže, včetně videopostu, výsledků průzkumu mezi mládeží a laickou veřejností atd.

Hygiena prodeje

zavřít

28. 12. 2018 09:43