Označování výrobků energetickou spotřebou

Jaká pravidla platí v Evropě, pokud jde o energetickou účinnost? Co je podstatou energetického štítku? Co musí být na štítku uvedeno? ...

To jsou jen některé z otázek, se kterými se Sdružení českých spotřebitelů setkává při své práci. Proto se na toto téma SČS zaměřilo v publikaci v periodiku Konzument Test č. 23. Publikaci stručně představujeme v přiložené tiskové zprávě a seznámit se s ní můžete i ve vlastní tiskovině, jejíž přípravu a vydání podpořilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - viz URL odkaz zde:

Konzument Test 23

přílohy:

zavřít

18. 12. 2018 10:15