Vzdělávání seniorů - Praha 8

Ve spolupráci s našimi partnery, PFT a Centrem aktivizačních programů MČ Prahy 8 se nám podařilo uspořádat dne 11. prosince 2018 další besedu se seniory

Na programu setkání byly otázky Jaké změny spotřebitelům přináší nový zákon o spotřebitelských úvěrech? Jak se bránit nekalým praktikám podomních obchodníků s energiemi? Víte co vám hrozí při uzavírání smluv uzavíraných po telefonu? a Co je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů? Na vystoupení obou řečníků (V.Vodička za SČS a D.Šmejkal za PFT), které se setkalo s dobrým ohlasem, navázala i krátká a živá beseda se zúčastněnými a se zástupci CAP MČ Praha 8 jsme se domluvili i na další formě spolupráce.

přílohy:

zavřít

13. 12. 2018 10:29