Nadace Komerční banky Jistota podpořila náš projekt

Od Nadace Komerční banky Jistota jsme obdrželi dar ve výši 59.000,- Kč na realizaci projektu „Spotřebitelský úvěr aneb jak se nedostat do problému“.

Díky tomuto projektu můžeme zásady obezřetnosti při uzavírání úvěrových smluv přiblížit i lidem se zrakovým a sluchovým postižením a pomoci jim, aby si mnohem více a lépe uvědomovali svá práva i odpovědnost a aby postupovali při uzavírání úvěrových smluv maximálně obezřetně.

Nadaci Jistota za tento dar děkujeme!

Více v přiložené tiskové zprávě.

přílohy:

zavřít

29. 03. 2019 13:34