Zpřístupnili jsme zásady obezřetnosti při uzavírání úvěrových smluv i pro nevidomé

Od dnešního dne je naše publikace Spotřebitelský úvěr aneb jak se nedostat do problému přístupná v Knihovně digitálních dokumentů

Naši novou publikaci, kterou jsme připravili pro nevidomé s laskavým přispěním Nadace Jistota Komerční banky a která obsahuje zásady obezřetnosti při uzavírání úvěrových smluv, jsme dnes na jednání představili i prezidentovi Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) ČR.

Tato publikace vznikla v SČS ve spolupráci s Poradnou při finanční tísni, o.p.s., a velmi nás těší, že vedle besed s členy oblastních odboček SONS se se zájmem pana prezidenta setkal i náš záměr zpřístupnit nevidomým a slabozrakým v ČR právě i služby Poradny při finanční tísni na poli oddlužení a osobních bankrotů, protože služby pro zvlášť zranitelné spotřebitele jsou u nás v ČR na tomto poli bohužel stále ještě omezené.

V naší činnosti a pomoci nevidomým a slabozrakým lidem v ČR chceme určitě pokračovat a budeme rádi, když najdeme i další sympatizanty a dárce, kteří nás v tomto našem úsilí podpoří.

publikace je k dispozici zde

zavřít

24. 06. 2019 16:43