Veřejná konzultace EFSA: chlorované parafíny v potravinách a krmivech

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hledá zpětnou vazbu od zúčastněných stran ke svému návrhu vědeckého stanoviska ohledně rizik pro zdraví lidí a zvířat souvisejících s přítomností chlorovaných parafínů v potravinách a krmivech.

Chlorované parafíny se vyrábějí od 30. let minulého století pro nejrůznější účely a používají se mimo jiné jako aditiva v mazivech, zpomalovače hoření v gumárenském průmyslu, v plastech a v těsnících materiálech. Chlorované parafíny se mohou uvolňovat do životního prostředí při používání produktů nebo jejich nesprávnou likvidací, a proto mohou také kontaminovat potraviny a krmiva.

Konečný termín pro předložení připomínek je 17. září 2019.

více na stránkách zde

zavřít

08. 08. 2019 08:40