Strategické priority

SČS v rámci svých reálných kapacit hájí oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR. K jejich naplňování vychází z dlouhodobé (průběžně aktualizované) strategie, schválené představenstvem v roce 2008. Zde uvádíme některé vybrané priority a projekty, kterými naše cíle a strategii realizujeme. Pro některé priority zakládáme speciální domény.