Ostatní subjekty ADR 

Zde vám přinášíme popis funkcí a kontakty i na ostatní subjekty ADR v ČR.

Státní subjekty:

  • Finanční arbitr

Kontakt: Legerova 1581/69; 110 00 Praha 1; Tel.: +420 257 042 070; E-mail: arbitr@finarbitr.cz; ID datové schránky: qr9ab9x

Do působnosti FA spadají platební služby, spotřebitelské úvěry, kolektivní investování, směnárenská činnost a životní pojištění, a nově také (od 1. čtvrtletí 2016) hypotéční úvěry, stavební spoření a investiční služby.  Mimo působnost FA zůstávají neživotní pojištění a penzijní připojištění.

FA v řízení postupuje podle zákona o finančním arbitrovi a podpůrně podle správního řádu. Návrh na zahájení řízení musí být podán písemně (poštou, elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo ústně do protokolu) a lze ho podat na formuláři přístupném na www.finarbitr.cz

Proti rozhodnutí FA je možné podat námitky, o nichž rozhoduje opět FA; teprve až pravomocné rozhodnutí FA o námitkách je v případě nesouhlasu strany sporu přezkoumatelné soudem, soud může rozhodnutí FA nahradit svým vlastním rozsudkem, a tedy sám znovu celý případ posoudit.

Není-li proti rozhodnutí FA podána žaloba k soudu, je pravomocné rozhodnutí FA stejně závazné a vykonatelné, jako kdyby se jednalo o soudní rozhodnutí. Odpovědi na často kladené otázky FA jsou k dispozici - zde.

  • Český telekomunikační úřad

Kontakt: Sokolovská 219; Praha 9; Poštovní adresa - poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025; Tel.: +420 224 004 111; E-mail - podatelna@ctu.cz anebo ePodatelna.

Do působnosti ČTÚ spadají elektronické komunikace, telefonní operátoři, televizní a rozhlasové spojení a poštovní služby.

Mimosoudní urovnání sporů je u ČTÚ vedeno ve správním řízení.

Více informací k rozhodování ČTÚ o sporech je k dipozici - zde anebo i také na úřední desce ČTÚ - zde

  • Český energetický úřad

Kontakt:  Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava; Tel.: +420 564 578 666 – ústředna; E mail - podatelna: podatelna@eru.czeru@eru.cz; ID datové schránky ERÚ: eeuaau7

Do působnosti ERÚ spadají problémy s připojením odběrného místa, dodávkou, službami nebo povinnostmi ze smluv týkající se elektřiny, plynu nebo tepla, pokud ji prioritně nevyřeší spotřebitel se svým dodavatelem.

Mimosoudní urovnání sporů je u ERÚ vedeno ve správním řízení.

Více informací o rozhodování ERÚ a také doporučení spotřebitelům je (viz i informační centrum ERÚ) k dipozici - zde .

 

Ostatní nestátní subjekty mimo SČS:

  • Česká advokátní komora

Kontakt: Národní 16, 110 00 Praha 1 (pobočka Brno: nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno), Elektronická podatelna ČAK: epodatelna@cak.cz, ID datové schránky: n69admd.

Do působnosti ČAK spadají služby advokátů. ČAK zřídila i samostatnou Sekci pro ADR. Mimosoudní urovnání sporů je u ČAK vedeno nejčasteji prostřednictvím mediace, vyloučeno není ani předložení sporu Kárné komisi.

  • Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven 

Kontakt: Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Josefov, Praha 1, Tel.: +420 602 273 096, E-mail: kancelar@ombudsmancap.cz, ID datové schránky: i4ymwu8

KO ČAP se specializuje na oblast neživotního pojištění s výjimkou spotřebitelských sporů v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „povinného ručení“). Bližší informace o podání návrhu k zahájení řešení sporu a informace o průběhu řešení sporů naleznete - zde.