Kde najít pomoc?

V této sekci jsou od roku 2014 díky finanční podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ČR po přijetí nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) popsány již desítky případů a životních situací, do kterých se spotřebitelé v jednoltivých oblastech dostali, s popisem základní práv, která jako spotřebitelé máme, a kontaktů, kde v daném případě hledat pomoc. 

Po kliknutí na název vybrané podsekce se vám otevřou informace a stručné přehledy pro jednoltivé oblasti, kde hledat konkrétní pomoc pro řešení spotřebitelských sporů či stížností v nejrůznějších životních situacích, co je dobré si při nákupu anebo objednání zboží a služeb uvědomit a také, což je důležité, jak jednoltivým sporům předcházet.

Pokud se vám i přesto nedaří váš případ s podnikatelem vyřešit anebo pokud stále nejste spokojeni, přejděte do sekce Jak řešit spory?