Spokojený spotřebitel v regionech

Aktivity SČS jsou v regionálním rozměru zaměřeny na zajištění a rozvoj služeb v oblasti ochrany spotřebitele ve velmi širokém spektru. Zahrnují nejen poskytování poradenství a zajištění toku informací pro spotřebitele, ale také a zejména rozvoj kontaktů a spolupráce s různými zainteresovanými stranami na regionální úrovni. To se týká místní samosprávy, podnikatelských asociací i nevládních organizací.

Tyto aktivity jsou zajišťovány prostřednictvím tzv. regionálních kontaktních míst (RKM).

Podstatnou součástí našich aktivit v regionech je každoroční vyhlašování a předávání ceny spokojeného zákazníka pod záštitou hejtmanů krajů.