Vyhodnocení ceny Spokojeného zákazníka SČS

Tato sekce obsahuje historii o všech oceněných subjektech, je členěna podle krajů a podle roku přidělení Ceny.

Informace, které jsou v jednotlivých regionech k dispozici, obsahují:

  • seznamy oceněných
  • zprávy z předání Ceny
  • fotodokumentaci ze slavnostních předání cenoceněným subjektům