Vyhodnocení ceny Spokojeného zákazníka

Tato sekce obsahuje historii o všech oceněných subjektech, je členěna podle krajů a podle roku přidělení ceny.

Informace, které jsou v jednotlivých regionech k dispozici, obsahují:

  • seznamy oceněných
  • zprávy z předání cen a
  • fotodokumentaci ze slavnostních aktů předávání cen oceněným firmám i dalším organizacím