Nabídka a komunikace produktů odpovědného financování 

S finanční podporou Rady kvality ČR jsme zpracovali a publikovali studii s názvem „Nabídka a komunikace produktů odpovědného financování“, která má spotřebitelům přiblížit toto velice aktuální a v řadě ohledů i klíčové téma pro další diskuse o ochraně životního prostředí a naplňování energetické politiky Evropské unie.

Tato studie se vedle uplatňování konceptu ESG u odpovědného financování a investic zaměřuje detailněji i na nabídku a komunikaci produktů odpovědného financování a ke spotřebitelům přistupuje především jako k potencionálním drobným (retailovým) investorům, přičemž se snaží posílit především jejich povědomí o těchto produktech a současně lépe porozumět i praxi na straně jejich poskytovatelů a distributorů.

Spotřebitelům tak může výrazně pomoci zvýšit také jejich kapacitu formulovat aktivně ve vlastních investičních rozhodnutích své preference, a pokud o nabídku produktů odpovědného financování projeví zájem, může jim tato studie bezprostředně poskytnout i celou řadu praktických rad a cenných tipů, jak při tom mohou postupovat.

Studie je vám k dispozici: zde

Pro více informací k tématu můžete navštívit také naše stránky: zde