Cena Spokojeného zákazníka

Sdružení českých spotřebitelů (SČS), s cílem vytvořit platformu pro zviditelnění podnikatelů uspokojujících stále se zvyšující potřeby a nároky spotřebitelů, každoročně vyhlašuje ve vybraných krajích cenu „Spokojený zákazník“. První ročník se uskutečnil již v roce 2001 v Ústeckém kraji.

Ocenění vyjadřuje, že firma, která získala ocenění, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. V rámci svého podnikání jednak naplňuje požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy vztahujícími se na podnikatele, jmenovitě živnostenského zákona, a dále při poskytování služeb, resp. při uvádění výrobků na trh má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost, své služby poskytuje s odpovídající odbornou úrovní prodejce či poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu apod.

Cena Sdružení českých spotřebitelů Spokojený zákazník potvrzuje, že při jejím udělení bylo komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image firma má jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské samosprávy.

Cena je udělována na základě:

a) návrhu předneseným samotnými spotřebiteli,

b) návrhu předneseným zástupcem SČS,

c) návrhu předneseným zástupcem místních nebo podnikatelských samospráv anebo

d) výsledků vyhlášené soutěže v rámci aktivit SČS.

Podrobné informace o ceně a ohodnocených firmách jsou v dalších sekcích.

Loga Spokojeného zákazníka v nové podobě Národní ceny jsou v různých variantách k dispozici - zde (POZOR neslouží ke stažení).