Opravitelnost výrobků

V rámci prevence vzniku odpadů se ve spolupráci s Opravárnou a dalšími partnery z řad firem, státní správy i nevládních organizací soustřeďujeme na to, aby výrobky vydržely co nejdéle v oběhu a pokud už doslouží, aby byly odevzdány k odborné reckylaci.

Zapojte se do projektu Opravme Česko i vy tím, že nám sdělíte vaše zkušenosti s opravami výrobků ve vašem okolí a že nás současně upozorníte také na výrobky nabízené na trhu v ČR, které se často po uplynutí záruční doby rozbijí. 

Opovědi na jednoltivé otázky vám nezabereou více jak 2 minuty.

Průzkumu, který probíhá právě teď, se můžete zúčastnit Zde

Více informací k projektu Opravme Česko získáte Zde. S případnými dotazy se na nás obracejte na adrese scs@konzument.cz.

Děkujeme.