Normy a spotřebitel (e-žurnál)

Na zájemce se obracíme na vydáním našich e-zpravodajů. Touto formou komunikace chceme – a daří se naplňovat předpoklad 4x ročně - informovat o některých novinkách v oblasti technické normalizace a dalších standardizačních procesech ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb. Zaměřujeme se na aktivity a výstupy, které se týkají podpory zapojení spotřebitelů, mají zvláštní význam pro některé skupiny spotřebitelů, nebo kde se svým zapojením do procesu spotřebitelé významněji na výsledku podíleli a ovlivnili ho.

Jednotlivá vydání jsou k dispozici na našem webu top-normy.cz - Zde.