Rady pro e-shopy

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Solidní e-shopy jasně uvádějí, za jakých podmínek, tedy i cenových, bude zboží dopraveno – buď přímo na vaši adresu kurýrem, či na dobírku, tudíž si zboží vyzvednete na poště nebo v balíkomatu. Další možností je výdejní místo, kde si zboží osobně vyzvednete. Časové podmínky dodání si ověřte předem.

Autor: SČS

Č. vydání: 1

8. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Co dělat, když vám objednané zboží nevyhovuje? Při internetových nákupech máte ze zákona právo vrátit zboží bez udání důvodu, a to do 14 dnů – samozřejmě nepoškozené a v původním obalu. Některé internetové obchody nabízejí tuto lhůtu prodlouženou až na 30 dní. Obchodník je v takovém případě povinen vrátit vám do 14 dnů celou kupní cenu zboží, a to včetně všech ostatních nákladů, které od zákazníka přijal, např. za dopravu: Odečíst poměrnou část z původní ceny zboží může v případě, pokud je zboží či obal nekompletní, je částečně spotřebované apod. Při vrácení zboží bez udání důvodu musíte počítat s tím, že úhradu za vrácení (poštovné, dopravné) budete hradit vy. A pozor! Platí, že není-li o zákonné možnosti odstoupit od smlouvy spotřebitel poučen (např. v obchodních podmínkách obchodu), pak se lhůta prodlužuje o jeden rok, čili na 1 rok a 14 dnů.

Autor: SČS

Č. vydání: 1

9. Kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy

Existují ale případy, kdy odstoupit od kupní smlouvy nelze (pokud tak není výslovně ujednáno). Jsou to např. smlouvy:
– na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. elektronická objednávka kabelové televize);
– na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (např. objednání nábytku na míru či svatebního dortu);
– na dodávku audio- a videonahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal;
– na dodávku novin, periodik a časopisů;
– na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
– o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

Autor: SČS

Č. vydání: 1

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5