Smlouvy v denním životě

4 - Kdy je lepší uzavřít písemnou smlouvu?

Ve smluvních vztazích jakékoliv podoby, kde jsou ve hře větší částky peněz nebo kde druhé straně nemůžeme naprosto důvěřovat, je vhodné uzavřít písemnou smlouvu. Nemusíme se bát, že nebudeme vědět, jak na to - vzorové smlouvy pro mnohé situace (půjčka, pronájem bytu atd.) jsou k dispozici na internetu, nebo se můžeme poradit například v Občanské poradně.
Příklad: Když potřebuje váš příbuzný půjčit dvě stovky na zaplacení útraty v hospodě, asi bez váhání sáhnete pro peněženku a stačí vám ujištění, že to zítra vrátí. Ale co když chce půjčit 20 tisíc na novou sedačku, nebo 100 tisíc na auto? Tady už je možná lepší říct: pojďme to raději sepsat.

Autor: SČS

5 - Co je to smlouva?

Smlouva je dvoustranný či vícestranný právní akt spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. Smlouvou tak mezi nimi vznikne závazek k určitému plnění. Jinými slovy, někdo se s někým domluví, že se něco stane, a to za určitých podmínek.
Aby byla smlouva platná, musí splňovat několik kritérií.
- Uvedení smluvních stran – musí být jasné, kdo s kým smlouvu uzavírá
- Obsah zamýšleného právního vztahu – musí být jasné, čeho se smlouva týká
- Předmět smlouvy a jeho cena – vyjádření základních povinností
- Další smluvní podmínky – místo a doba plnění, způsob plateb, odpovědnost za vady, způsob dopravy atd. – zkrátka vše, co je nutné vymezit pro hladký průběh smluvního vztahu
- Smluvní pokuty – co se stane, když jedna ze stran povinnosti nesplní
- Možné způsoby předčasného ukončení smlouvy – výpověď, splacení atd.
- Datum, místo a podpis – vyjadřují vůli zúčastněných smlouvu uzavřít a řídit se jejími ustanoveními

Autor: SČS

6 - S jakými druhy smluv se v životě nejčastěji setkáváme?

Historickým vývojem se postupně vytvořily některé typy smluv, které standardně upravují práva a povinnosti smluvních stran. Vzhledem k jejich typizovanému obsahu i označení se nazývají pojmenované smlouvy. Obsaženy jsou v občanském zákoníku a v dalších zvláštních zákonech (například v zákoníku práce). Přesto je možné uzavřít i smlouvu, která není v zákoně výslovně upravena. Takováto smlouva se nazývá smlouva nepojmenovaná.

Autor: SČS

Stránek: 8, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 ... 8