Evropské spotřebitelské právo v ČR

Česká republika je povinna uplatňovat a vymáhat řádně harmonizované spotřebitelské právo na svém území. Na příslušném místě těchto stránek co nejpřístupnější formou vysvětlujeme základní principy spotřebitelského práva pro jednotlivé oblasti a sektory, včetně odkazu na zodpovědné orgány a autority - viz Zde.