Globální struktury k zapojení spotřebitelů

I když zde hovoříme o spotřebitelském rámci v evropském rozměru, nemůžeme opominout i globální aspekt, neboť ten s evropským velmi úzce souvisí.

Na globální úrovni funguje organizace Consumers Inrternational (viz Zde) která působí osvětově vůči spotřebitelům i odborně v řadě mezinárodních struktur. Její působení je ovšem primárně orientováno do rozvojových zemí.

Z hlediska odborného nás více zajímá mezinárodní normalizační organizace ISO, která má ustaven speciální Výbor pro politiky na ochranu spotřebitele (ISO COPOLCO). Sdružení českých spotřebitelů koordinuje pro národního člena ISO COPOLCO spolupráci spotřebitelů v ní - viz Zde. Jsme pak též členy některých pracovních struktur (zejména Pracovní skupina pro zapojení spotřebitelů do standardizace při ISO COPOLCO). Pro národní normalizační orgán zajišťujeme práce v pracovní skupině ISO 243 pro bezpečnost výrobků. Aj.