Spotřebitelská politika EU

Evropské orgány po řadu let přijímají několikaleté koncepce pro plánování hlavních směrů spotřebitelské politiky. V polovině roku 2012 je v závěrečném stádiu projednávání spotřebitelská „Agenda“ ve formě nařízení Evropského Parlamentu a Rady o programu Spotřebitelé na období 2014–2020; dokument v souladu s širším koncepčním evropským dokumentem Evropa 2020 formuluje komplexně směry evropské politiky. Čtyřmi pilíři této politiky jsou:

  • Zvyšování bezpečnosti výrobků na trhu;
  • Zlepšování spotřebitelských znalostí a právního povědomí
  • Zvyšování efektivnosti mechanizmů pro provádění a vymáhání práva a pro zabezpečení nápravných opatření
  • Slaďování práva a klíčových politik pro hospodářské a sociální změny.

Spotřebitelská „Agenda“ je v konečném návrhu k dispozici Zde.