Akce k účasti zástupce spotřebitelů

Evropská komise, její orgány či členské státy ve spolupráci s EK pořádají množství akcí, které se přímo vztahují k ochraně spotřebitele. Bývá vhodné, či i zásadní, aby se zástupce českých spotřebitelů zúčastnil. Obvykle je to člen ECCG za ČR.

V této sekci budeme o těchto akcích a událostech informovat.

 • Estonské předsednictví (Tallin) připravuje na září (19. - 20.) 2017 další ze série akcí EK Consumer and Competition Day. Koncepce z minulých let aplikovanou EK  pro tyto akce se naplňuje do extrému, když za spotřebitele nebude mluvit nikdo, dokonce ani Monique z BEUC (sic!). Program je k dispozici Zde.
 • Maltské předsednictví pořádalo dne 21. března 2017 zasedání při příležitosti Consumer Consumer Day. Tématem jednání byl Benefit spotřebitelů z digitálního jednotného trhu.
 • Nizozemské předsednictví pořádalo v Amsterodamu ve dnech 17. a 18. dubna 2016 Consumer and Competition Day. Pozvánka s odkazy na program a další je k dispozici Zde.
 • Lucemburské předsednictví pořádalo ve dnech 20. - 21. 9. 2015 Consumer and Competition Day.  Program Zde.
 • Evropská komise pořádala dne 9. 9. 2015 v Bruselu workshop na téma aktualizace návodu k aplikaci směrnice o nekalých obchodních praktikách. Program akce -  Zde.
 • Na dny 1. - 2. června připravila Evropská komise zasedání Spotřebitelského summitu v Bruselu, pod názvem "SHAPING THE CONSUMER POLICY OF THE FUTURE"; program akce nabízíme Zde. Informace k akci jsou zveřejněny Zde.
 • Ve dnech 23. - 24. dubna Lotyšské předsednictví připravilo spotřebitelskou konferenci v Rize. Program akce je k dispozici Zde. Další informace v sekci "K informaci" - Zde.
 • V listopadu 2014 organizovala EK akci zaměřenou na ověření připraveného modulu pro ODR (on-line/consumer/ dispute resolution). Dne 27. 11. se testu účastnil český zástupce v ECCG.
 • Dne 18. listopadu 2014 organizovala EK konferenci "Emerging challenges in retail finance and consumer policy". Podrobnosti k akci a registrace jsou na stránkách Zde.
 • V rámci italského předsednictví pořádaly orgány této země ve dnech 7.-8. července v Římě mezinárodní konferenci "EU Cooperation for enforcement of consumer legislation". Zvací dopis je k dispozici Zde.
 • EK pořádala v týdnu 16.-20. 6. 2014 v rámci týdne bezpečnosti výrobků mezinárodní sympozium. Podrobnosti byly postupně na adrese Zde.
 • Ve dnech 1. a 2. dubna 2014 se v Bruselu koná European Consumer Summit. Podrobnosti k tomu viz Zde. Člen ECCG za ČR se akce zúčastnil. Prezentace ze zasedání akce jsou k dispozici Zde.
 • Dne 14. března 2014 se při příležitosti Evropského dne spotřebitelů konala konference v řeckém Thessaloniki; téma: – "Consumer protection and social inclusion in times of crisis". Informace viz Zde.
 • Dne 11. prosince 2013 se v prostorách Berlyamontu konal pod záštitou DG Justice workshop o směrnici o spotřebitelských právech se zaměřením na problematiku informací on-line digital products.Program je Zde, O zastupení nemělo žádné sdružení spotřebitelů zájem, zajistilo SČS. EK vyvíjí příručku pro poskytovatele služeb. Termín pro připomínky prodloužen do 20. ledna 2014, prezentace k věci Zde a Zde.
 • 3. - 4. října 2013 pořádalo Litevské předsednictví mezinárodní konferenci - Priority Trends of the Consumer Protection in the EU: Consumer Redress; místo konání Vilnius; informace Zde. Oficiální pozvánka na akci je k dispozici Zde , program Zde. Účast zajistilo SČS.
 • 30. září 2013 pořádala EK konferenci - Applying Behavioural Insights to Policymaking: Results, Promises and Limitations; místo konání Brusel; informace Zde.