Funkce ECCG a zastoupení v něm

Skupina je ustavena při Generálním ředitelství Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele, které vede paní Věra Jourová. Členy jsou zástupci členských zemí EU schválení rozhodnutím Komise. Pro roky 2016-19 je zástupce V letech Sdružení českých spotřebitelů alternativním členem ECCG, když v minulém období (2010-13) byl členem ECCG. Aktuálně je členem ECCG zástupce sdružení D-Test.

Rozhodnutí Komise je k dispozici zde.

Forma jmenování členů ECCG a úloha a účel této skupiny je stanoveno rozhodnutím Komise, které je k dispozici Zde. Jednací řád je k dispozici Zde.

Evropská Komise se často na členy ECCG obrací se žádostí o vyjádření stanoviska. Zdůrazňuje se, že se nejedná o stanovisko člena či jeho mateřské organizace. Zastupuje všechny spotřebitelské organizace ve své zemi, tedy v daném případě v ČR. 

I když je zástupce SČS nyní alternátem, budeme po dobu této alternace tyto stránky udržovat k podpoře šíření informací, které z EK obdržíme.

.

Pro informaci ponecháváme zde Výroční zprávy zpracované v době členství zástupce SČS v ECCG. "Nové" výroční zprávy vypracované za českou stranu nemáme k dispozici.

Výroční zpráva člena ECCG za ČR z června 2016 za období 7/2015- 7/2016 je k dispozici Zde.

Výroční zpráva člena ECCG za ČR z ledna 2016 je k dispozici Zde.

Výroční zpráva člena ECCG za ČR z dubna 2015 je k dispozici Zde.

Výroční zpráva člena ECCG za ČR z dubna 2014 je k dispozici Zde.

Informace člena ECCG za ČR - tzv. "Country presentation", představená plénu ECCG v červnu 2014, je k dipozici Zde.

.

Pro informaci ponecháváme zde přehled zasedání ECCG a souvisejících akcí, tak jak zde byly postupně vystaveny v době členství zástupce SČS v ECCG, do poloviny r. 2016. V této sekci budeme nicméně i nadále informovat o konání zasedání skupiny ECCG a o zápisech ze zasedání. z pozice alternáta v tomto orgánu. 

 • Program  prvního zasedání skupiny v r. 2018 (23.1.) nabízíme jako předběžný Zde.
 • Poslední zasedání ECCG v r. 2017 se konalo 29. listopadu. Program je k dispozici Zde, operativní závěry vystavujeme Zde.
 • Datum podzimního zasedání ECCG je 12. - 13. října 2017. Program jednání je k dispozici Zde. Zápis připojujeme Zde.
 • Druhé zasedání zasedání ECCG v r. 2017 se konalo dne 14. 6. v Bruselu. Program jednání je k dispozici Zde, zápis Zde. Dokumenty ze zasedání: Operational Conclusions Zde; Update on Consumer Policy Zde; REFIT Fitness Check of EU consumer and marketing marketing law and Evaluation of the Consumer Rights Directive Zde. S dalšími informacemi ze zasedání odkazujeme na adresu Zde či Zde.
 • První zasedání ECCG v r. 2017 se konalo dne 22. 2. v Bruselu. Program jednání je k dispozici Zde. Dokumenty ze zasedání: State of play of main files of relevance for the ECCG Zde; Conclusions and follow up actions Zde; Minutes from the meeting Zde
 • Řádné podzimní zasedání ECCG se konalo 1. 12. 2016. Program jednání je Zde, zápis Zde. Dále zde přikládáme dokumenty (prezentace) z jednání: Kampaň EK ke spotřebitelským právům - Zde; Stav realizace opatření spotřebitelské politiky - Zde; REFIT - Zde; Výsledky průzkumu ke kampani o spotřebitelském úvěru - Zde; Mezinárodní týden bezpečnosti výrobků - Zde; Digitální trh - Zde.
 • V říjnu, 17. a 18. se v Bruselu konalo zasedání Consumer Summit. Téma: EU consumer law - still fit for purpose? K dispozici jsme obdrželi pouze návrh agendy - Zde
 • První zasedání ECCG v roce 2016 se konalo ve dnech 13. a 14. dubna. Program tohoto zasedání je k dispozici Zde;, operativní závěry Zde, zápis Zde. Vyžádaný podklad k prioritám ECGG zpracoval český zástupce - Zde.
 • Poslední řádné zasedání ECCG v roce 2015 se konalo v termínu 7. a 8. října 2015 za účasti Komisařky V. Jourové. Program je k dispozici Zde, zápis ze zasedání Zde.
 • Druhé zasedání ECCG v roce se konalo formou "Consumer Summit", v termínu 1. - 2. června 2015. Informace k tomu v sekci Akce.
 • Zasedání ECCG 24. - 25. března 2015; program je k dispozici Zde, operativní závěry Zde, zápis (návrh) Zde. Připojujeme prezentaci pí Despiny Spanou - UPDATE ON EU CONSUMER POLICY- Zde. Další prezentace a podklady se týkaly digitálního trhu a vložili jsme je do speciální sekce k věci - Zde.
 • Zasedání ECCG 19. - 20. listopadu 2014; program je k dispozici Zde, operativní závěry - Zde, zápis Zde. Na zasedání byly diskutovány problémech digitálních služeb v členských státech - podklady Zde. Poskytnuté prezentace k dalším bodům programu: "Aktualizovaná" politika DG Justice-Consumers - Zde, Program lotyšského předsednictví - Zde. prezentace BEUC Zde- a prezentace k ODR - Zde.
 • Zasedání ECCG 4. - 5. června 2014; konečný program zasedání je k dispozici Zde
 • Zasedání ECCG 12. - 13. února 2014; program zasedání je k dispozici Zde. "Operational conclusions" jsou k dispozici Zde. Zápis ze zasedání - Zde
 • Zasedání ECCG 28. října 2013; program zasedání je k dispozici Zde. Zápis schválený na zasedání v únoru 2014 je k dispozici Zde.