K informaci i projednání

- otázky a dokumenty k ochraně spotřebitele

V rámci Evropské komise je distribuováno množství dokumentů, mnohdy k informaci, často s možností uplatnit připomínky a stanovisko za danou zainteresovanou stranu. Mnoho a mnoho se jich týká ochrany spotřebitele, přímo, či alespoň nepřímo. Evropská Komise se často na členy ECCG obrací se žádostí o vyjádření stanoviska.

Protože zástupce SČS není v tomto období zástupcem spotřebitelů za ČR - členem ECCG, nepřipravuje za ČR pro tento orgán stanoviska či odpovědi. 

Tato sekce stránek bude ale nadále udržována k podpoře informovanosti zájemců.