Novinky

Hygiena prodeje potravin a český spotřebitel – bude to lepší a lepší!

V roce 2018 byl s podporou MZe realizován projekt k podpoře a zviditelnění tématu zlepšování hygieny a kvality prodeje potravin.

Hygiena prodeje

více

28. 12. 2018

I životnost výrobků se počítá

Listopadovými přednáškami v pobočkách Městské knihovny Praha byl završen projekt podpořený Městskou částí Praha 10 v oblasti ochrany životního prostředí a environmentální výchovy.

více

28. 12. 2018

Objevuj svět bez úrazu

Děti docházejí i v raném věku úhony na svém zdraví. Rizika mohou vyvolávat i výrobky, se kterými děti přicházejí běžně do styku...

Svět bez úrazů

více

27. 12. 2018

Vánoční a povánoční nákupy

Jaká jsou rizika nákupů před Vánocemi či po Novém roce

SČS v ČT24-vánoční nákupy

více

21. 12. 2018

Označování výrobků energetickou spotřebou

Jaká pravidla platí v Evropě, pokud jde o energetickou účinnost? Co je podstatou energetického štítku? Co musí být na štítku uvedeno? ...

Konzument Test 23

více

18. 12. 2018

Televizor a nová éra digitálního vysílání

Publikace SČS usnadní spotřebiteli přechod na nový standard vysílání TV

více

14. 12. 2018

Vzdělávání seniorů - Praha 8

Ve spolupráci s našimi partnery, PFT a Centrem aktivizačních programů MČ Prahy 8 se nám podařilo uspořádat dne 11. prosince 2018 další besedu se seniory

více

13. 12. 2018

Jsou lanová centra bezpečná? Jak to zajistit?

Provoz lanových center je velmi komplexní problematikou. Letáček určený provozovatelům i uživatelům center upozorňuje na možná rizika, pokud není dodržována evropská norma pro lanová centra.

Lanová centra

více

11. 12. 2018

Nová vyhláška pro nápoje - novinky k pivu a medovině

Vyhláška č. 248/2018 Sb. o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí nahrazuje vyhlášku č. 335/1997 Sb.; účinná je od 1. prosince 2018.

více

02. 12. 2018

Rozvíjíme dál naše služby i pro nevidomé a slabozraké

Ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých jsme se připojili i k oslavě letošního Mezinárodního dne nevidomých

více

19. 11. 2018

archiv