Poradenství

V SČS klademe velký důraz na to, abychom si jako spotřebitelé uvědomovali svoje práva a aby spotřebitelé našli, pokud je to namístě, i odpovídající zastání.

Sekci Poradenství přitom rozvíjíme a neustále doplňujeme, protože zde sledujeme v oblasti ochrany spotřebitele i změny v právních předpisech a bohužel nejen ty dobré, ale i špatné postupy firem a podnikatelů, kteří v jednotlivých oblastech a oborech obchodu, výroby a služeb buď u nás anebo v EU práva svých zákazníků nerespektují.

Jedno však mají tyto případy, na které v rámci této sekce reagujeme, z našeho pohledu vždy společné, a to je důvěra nás zákazníků, která spoludefinuje daný trh a která v řadě případů vytváří právě i úspěšné podnikatele.