Poradenství

V SČS klademe velký důraz na to, abychom si jako spotřebitelé uvědomovali svoje práva a abychom našli, pokud je to namístě, i odpovídající zastání.

Sekci Poradenství přitom neustále rozvíjíme a doplňujeme, neboť zde pro vás sledujeme i změny v legislativě a mnohdy jak ty dobré, tak bohužel i ty špatné postupy firem a podnikatelů v mnoha oblastech a oborech obchodu, výroby a služeb.

Jedno však mají vždy z našeho pohledu společné, a to je důvěra nás zákazníků, která spoludefinuje daný trh a která v řadě případů vytváří i úspěšné podnikatele.

V rámci poradenství vám pak přinášíme nejen užitečné rady a odkazy, ale i přehledy a informace o zapojení spotřebitelů do dění u nás doma, i v EU.