Jak řešit spory?

Noční můrou spotřebitelů, ale i obchodníků jsou vleklé spory týkající se výrobků a služeb zakoupených nejen u nás, ale i přeshraničně na území celé Evropské unie. Pochopit nějaký nedostatek po více než desetileté zkušenosti s řešením sporů nakonec dovedeme, co ale často postrádáme, je korektní jednání druhé strany při vyřizování stížnosti.

Změna myšlení a chování je běh na delší trať, a proto vám v této sekci nabízíme základní pomoc při řešení konkrétních potíží, na které můžete ať už u nás doma anebo v EU během vyřizování vašich reklamací, stížností či jiných problémů spojených s nákupem či kvalitou zboží a služeb narazit.

S obchodníkem se vždy kontaktujte a snažte se s ním, pokud je to možné, vzájemně dohodnout. Vysvětlete mu váš oprávněný zájem a nejlépe ho i písemně doložte. U služeb jednejte vždy přímo s poskytovalem dané služby. U spotřebního zboží kontaktujte i daného výrobce či dovozce, a nebojte se i je požádat o pomoc.

Pokud se vám to nedaří anebo pokud jste ve vaší věci kontaktovali již i státní úřady, a stále se nic neděje, jsme tu  

  1. a můžete se s námi i s ostatními spotřebiteli podělit o vaše negativní zkušenosti s konkrétním obchodníkem, výrobkem či službou a vyjádřit tak slušnou formou vaši zásadní nespokojenost

  2. můžete nás požádat i o radu anebo nám bezprostředně zaslat váš podnět

  3. můžete se s obchodníkem naším prostřednictvím i dohodnout, a učinit k tomu rovnou i příslušný návrh na mimosoudní řešení vašeho sporu

  4. anebo od nás můžete dostat informace, jak se bránit soudní cestou.