O nás

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) bylo založeno jako občanské sdružení v roce 1990 a je tak nejdéle působící nevládní organizací v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů u nás. 

K 1. červenci 2014 se SČS v souladu s novým občanským zákoníkem transformovalo na zapsaný ústav.

SČS poskytuje v souladu se svojí zakládací listinou obecně prospěšné činnosti s cílem prospěchu veřejnosti a ve prospěch celku, přičemž posláním ústavu je ochrana zájmů spotřebitelů, rozvoj a kultivace podnikatelského a konkurenčního prostředí, které je tolerantní vůči spotřebitelským zájmům, a to komplexně na trhu výrobků i služeb v České republice a v Evropské unii.

  • usnesení o registraci ústavu je k dispozici zde
  • zakládací listina ústavu je k dispozici zde
  • naše působnost je celostátní

Pokud jsme vám pomohli nebo jsme vás přesvědčili, že naše aktivity a informace jsou pro naši společnost prospěšné, můžete nás podpořit i drobným darem zaslaným na účet č. 2201482797/2010. Můžete se stát i naším partnerem anebo podporovatelem, tak jako i další organizace, instituce a firmy, které sympatizují s naším přístupem a pohledem na ochranu spotřebitele a vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli, a které naši práci již ocenily a také podpořily.