Někteří dodavatelé tlačí spotřebitele k tomu, aby uzavírali nové, méně výhodné a dražší smlouvy

Denik.cz cituje naše stanovisko k postupu dodavatelů el. energií

1. Obracejí se na Vás lidé kvůli potížím se změnami smluv kvůli zdražení energií?

V souvislosti s dodávkami energií se na nás obrací zhruba jen 200 až 300 lidí ročně a rapidní nárůst stížností kvůli současnému zdražení energií jsme nezaznamenali. Pokud to srovnáme s počtem stížností, které lidé podávají na ERÚ (pozn. jen v roce 2020 se polovina z 13.192 podání na ERÚ týkala aukcí a energetických zprostředkovatelů), tak je zřejmé, že se spotřebitelé obrací raději přímo na ERÚ, a předpokládám, že tomu tak bude i v případě návrhů na změny smluv, které mají za cíl kompenzovat dodavatelům zvýšené ceny elektřiny, za které jsou dnes nuceni je nakupovat. A podobný vývoj zřejmě nastane i u dodávek plynu.

2. Kolik takových dotazů či výtek k dodavatelským firmám registrujete, a čeho se obvykle konkrétně týkají?

Nejčastěji přitom spotřebitelům radíme, jak mají odstoupit od nevýhodné smlouvy a jak postupovat, pokud vůči nim energošmejdi uplatňují sankce, ale celá řada dotazů se týká také nesouhlasu spotřebitelů s vyúčtováním energií a v poslední době také i instalací fotovoltaických soustav.

3. Co obvykle stěžovatelům doporučujete?

V první řadě by se měli pokusit se s dodavatelem dohodnout a nezapomenout přitom celý postup a jeho odpovědi zdokumentovat. A pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou, doporučujeme spotřebitelům využít institut mimosoudního řešení sporů právě u ERÚ.

4. Postupují podle Vašich zkušeností dodavatelské firmy obvykle podle pravidel? Pokud ne, na co hřeší?

Každý, kdo v poslední době měnil dodavatele a narazil na nějakou komplikaci, mi dá zřejmě za pravdu, že největším problémem je komunikace mezi dodavateli navzájem. Tady se totiž spotřebitel velmi často ocitá v pasti, a zdá se, že pravidla nejsou u nás nastavena úplně dobře.

S velkým zájmem proto sledujeme i diskusi např. ve Velké Británii, kde do 3 let uvažují otestovat automatický přechod spotřebitelů s drahými energetickými tarify na levnější varianty s cílem ochránit zákazníky před podvodnými nabídkami, pomoci jim ušetřit na účtech za elektřinu a plyn a zvýšit konkurenci tím, že dodavatele povzbudí k zavedení spravedlivějších, ale také ekologičtějších tarifů.

Obávám se však, že na takový přístup u nás zatím není trh s energiemi připraven.

5. Využívají vzniklé situace také známí "energošmejdi", nebo jim již učinila přítrž nedávná novela energetického zákona?

Myslím si, že slovo přítrž není namístě. Když si vezmete, jak dlouhou dobu se o problémech spotřebitelů s energošmejdy hovoří a jak dlouhou dobu trvala mimochodem i debata o v září přijaté novele energetického zákona v Parlamentu ČR, která by nyní měla být publikována ve Sbírce zákonů, tak je jasné, že se s jejich praktikami budeme u nás ještě nějakou dobu potýkat.

Otázka zdražování energií a nefér přístup dodavatelů ke svým klientům, kterým nyní zasílají návrhy na změny původně sjednaných tarifů, se však bohužel netýká energošmejdů.

Tito dodavatelé to dělají s cílem donutit spotřebitele od výhodnějších smluv odstoupit a ERÚ by podle našeho názoru měl najít odvahu a prohlásit i tuto praktiku vůči spotřebitelům (kdy se mění cena jednostranným rozhodnutím dodavatele ještě před koncem období tzv. fixace) za nekalou.

Uvědomujeme si, že by tento krok vedl pravděpodobně k soudním sporům, ale považujeme jej za potřebný proto, aby spotřebitelé u nás nebyli pouhými rukojmími, ale rovnocennými účastníky na trhu. A i když se jeho účinky projeví samozřejmě až po delší době a obecnému zdražení energií to nezabrání, je to právě regulátor trhu, kdo by na tuto svoji roli ochránce zájmů spotřebitelů neměl rezignovat a kdo by se měl nyní k těmto praktikám jasně vyjádřit.

Už proto, aby i tato zdražení energií nebyla později vykazována jako důsledek zavedení licencí i pro zprostředkovatele energií a dalších velmi podstatných změn pro spotřebitele ve zmíněné novele energetického zákona.

6. Na co by si lidé v souvislosti se změnami smluv a cen měli dát největší pozor, a jaká největší nebezpečí jim v této souvislosti hrozí?

Ve Sdružení českých spotřebitelů respektujeme heslo, že jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit. Spotřebitelé by si proto měli v první řadě jednotlivé nabídky nebo návrh na uzavření nové smlouvy s tou stávající porovnat, a pokud něčemu nerozumí, tak po zprostředkovateli nebo dodavateli požadovat písemné vysvětlení. Orientovat se jen podle reklamního sdělení toho kterého dodavatele nebo jeho ústního ujištění (jako např. po telefonu apod.) rozhodně není na místě.

více v článku zde

zavřít

08. 10. 2021 08:30