Tisková zpráva AFIZ

Společnosti Proficio Prague, s.r.o. zaniklo
členství v AFIZ o.s.


Etický výbor AFIZ o.s. vedl v dubnu 2007 disciplinární řízení se společností Proficio Prague, s.r.o., z důvodů nedostatků v průkaznosti přijímání a předávání pokynů mezi klientem a investičními zprostředkovateli 2. úrovně, pracujícími pro tuto společnost.
Výsledkem disciplinárního řízení bylo pozastavení členství společnosti Proficio Prague, s.r.o. v AFIZ o.s. s tím, že pokud společnost neodstraní výše uvedené nedostatky do 30. září 2007, bude z AFIZ o.s. vyloučena.
Společnost Proficio Prague, s.r.o. odstranění nedostatků nedoložila, doručila však AFIZ dne 27. září 2007 oznámení o ukončení činnosti investičního zprostředkovatele společně se žádostí o ukončení členství v AFIZ o.s. Tímto dnem členství společnosti Proficio Prague, s.r.o. zaniklo.

Další informace:
Mgr. Marta Gellová
774 737 101
222 515 567-8
marta.gellova@afiz.cz
www.afiz.cz

zavřít

02. 10. 2007 00:00