Budeme jezdit na vodík?

Evropa fungující na vodík - budoucnost nebo fantazie? Evropa ekologičtější, přívětivější a bezpečnější.

Evropská komise chce aby byla v budoucnu Evropa ekologičtější, přívětivější a bezpečnější. Jedním z nástrojů by mohla být společná technologická strategie, kterou přijala Evropská unie a průmysl.

Toto partnerství bylo vytvořeno na šest let. Dnes jezdíme na benzín a topíme plynem. Mají budoucnost palivové články a vodík?

Jeho účelem je napomáhat rozvoji a zavádění vodíkových technologií do roku 2020 v automobilovém průmyslu a v dopravě, ale i v dalších oblastech každodenního života. Vodík a palivové články jsou potenciálními zdroji energie pro mnoho přístrojů a zařízení, počínaje mobilními telefony, přes počítače a konče např. i kotli na vodík.

Evropa fungující na vodík je stále ještě představou z říše fantazie, ale auta s vodíkovým pohonem jsou již skutečností a některá z nich jsou připravena k uvedení na trh. Jejich komerční využití je ale stále složité a nákladné – nespadají do evropského systému schvalování typů vozidel. Proto Komise doporučuje tyto postupy zjednodušit.

zavřít

19. 11. 2007 00:00