Mezinárodní angličtina k mezinárodnímu podnikání nestačí – jeden ze závěrů konference „Jazyky a podnikání“, Brusel září 2007

Nedostatečné jazykové znalosti vedou v podnikání ke ztrátám. Společnosti, které mají přístup k více jazyčným komunikacím, se vyznačují větším prodejem do zahraničí.

Koncem září letošního roku se konala v Bruselu konference „Jazyky a podnikání“ se zaměřením na jazykové znalosti a konkurenceschopnost pro podnikání.
Konference se účastnilo přes 250 zástupců malých a velkých podniků, profesních organizací, obchodních komor, jazykových odborníků a mnoho dalších. Společně se zamýšleli nad otázkou, jaké výhody obchodním podnikům přináší jazykové a mezikulturní znalosti.

Konference se pořádala v návaznosti na výsledky výzkumu provedeného počátkem letošního roku. Z těchto výsledků vyplývá, že nedostatečné jazykové znalosti vedou v podnikání ke ztrátám. Společnosti, které mají přístup k více jazyčným komunikacím, se vyznačují větším prodejem do zahraničí.

Studie dále ukázala, že angličtina zaujímá v mezinárodním obchodě vedoucí postavení. Dále ukázala, že existuje poptávka i po ostatních jazycích. Na předních místech se za angličtinou umístila němčina a francouzština, španělština a ruština. Řada společností, zejména velkých uváděla, že je pro ně důležitá znalost i neevropských jazyků, jako je čínština a arabština.

zavřít

04. 12. 2007 00:00