Prohloubení jistoty pro investiční produkty trhu pro drobné investory

EP a Rada EU se dohodly na digitální odolnosti finančního sektoru

Návrh Aktu o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (Digital Operational Resilience Act - DORA) zohledňuje potřeby finančních společností čelit hrozbám nové vlny pokusů o zneužití informačních a komunikačních technologií.

Zajištění bezpečnosti v tomto sektoru však bude vyžadovat dodržování přísnějších norem vedoucích k zabránění takových incidentů. Novým pravidlům budou podléhat téměř všechny finanční subjekty. Zavedení pravidel pro zajištění bezpečnosti dat klientů a jejich ochranu bude náročné a bude čelit mnoha protestům v zemích EU. Po určité době bude proveden jejich přezkum auditory, kteří nebudou podléhat DORA, aby byla zajištěna nezávislost a objektivnost pro případnou revizi zavedených pravidel.

Tyto snahy o zlepšení bezpečnosti dat běžných účastníků trhu jsou souběžné s růstem rozsahu digitální války západních bohatých států s třetími zeměmi a teroristickými organizacemi. Zneužití dat běžného účastníka trhu v násobku mnoha tisíc údajů o každém obyvateli země přináší rozsáhlé možnosti škod, dříve ve svých následcích a celkových dopadech nepředstavitelných.

Na druhou stranu, bezpečné zpracování a uchování zákaznických dat umožní subjektům finančního sektoru hlubší analytickou práci s daty svých klientů, významně automatizovanou díky robustním expertním systémům.

V souvislosti s rozvojem retailových finančních a investičních produktů se předpokládá, že nová pravidla umožní prodejcům daných produktů přizpůsobit konečně své nabídky konkrétním společenským požadavkům, postojům svých klientů i jejich rostoucímu zájmu o konkrétní dopady vlastních investic.

Dohoda také určuje normy dohledu pro poskytovatele služeb, kteří dodávají kritické služby těmto společnostem. Jedná se např. o služby cloud computing.

Více informací najdete:

zde

zavřít

16. 05. 2022 10:31