Evropská komise zveřejnila výsledky kontrolní akce maloobchodních internetových stránek

Kontrolní akce se týkala 399 e-shopů, jejichž prostřednictvím maloobchodníci prodávají výrobky od textilu až po elektronické zboží

Zaměřila se rovněž na tři konkrétní druhy manipulativních praktik, o nichž je známo, že často donutí spotřebitele k volbě, která nemusí být v jejich nejlepším zájmu; jde o tzv. „temné vzorce“. Jedná se mimo jiné o falešné odpočítávaní času, internetová rozhraní koncipovaná tak, aby spotřebitele navedla k nákupu, předplatnému nebo jiným možnostem volby a skryté informace. Šetření ukázalo, že 148 internetových stránek obsahovalo alespoň jeden z těchto tří temných vzorců.

- 42 internetových stránek používalo falešné odpočítávání času s lhůtami pro nákup konkrétních produktů,
- 54 internetových stránek navádělo spotřebitele na určité možnosti – od předplatného až po dražší produkty nebo možnosti doručení – buď svým vizuálním designem nebo volbou jazyka, a
- u 70 internetových stránek bylo zjištěno, že zatajují důležité informace nebo zhoršují jejich viditelnost pro spotřebitele. Mezi takové informace patří například údaje týkající se nákladů na doručení, složení výrobků nebo dostupnosti levnější možnosti. 23 internetových stránek skrývalo informace s cílem manipulovat spotřebitele k předplatnému.

Více informací a související dokumenty naleznete na webových stránkách Evropské komise na tomto odkazu:

zde

zavřít

15. 02. 2023 09:47