Polemika k balení potravin pokračuje

V podzimních měsících roku 2002 proběhla v médiích ostrá přestřelka, týkající se provádění nových předpisů ministerstva zdravotnictví ohledně hygieny balení potravin. Naše sdružení tehdy ostře protestovalo proti přijatému řešení, totiž dohodě některých zúčastněných, že dozorové orgány nebudou dodržování vyhlášky kontrolovat. Zpracovali jsme analýzu situace (příloha), která - byť některé aspekty byly v mezidobí s ministry vysvětleny - si uchovává vypovídací hodnotu. Důraz klademe na takovou novelu právního řádu, která zohlední v souladu s EU zavedení systému HA_CCP - analýza rizik-kritické kontrolní body do celého řetězce pohybu potraviny od výroby až po okamžik předání konečnému spotřebiteli (dosud dle zákona o potravinách se týká pouze výrobce, nikoliv dopravy, skladování či prodeje). Nyní již vydala Česká zem. a potrav. inspekce signál plné kontroly dodržování vyhlášky a zároveň se ukazuje, že příslušné orgány ve věci nic neučinily. Bouhužel i Svaz obchodu navrhuje pouze dílčí, nesystematická řešení a dle našeho názoru nepůsobí na své členy ve smyslu systematického zajištění hygieny prodeje v souladu s EU. Svá stanoviska navíc SO nekonzultuje předem se spotřebiteli. Z uvedených důvodů připravilo naše sdružení informaci pro ČTK, v níž podává své stanovisko v této věci. (Další podklady též na těchto stránkách - Dokumenty, sekce Hygiena a bezpečnost potravin)

přílohy:

zavřít

14. 02. 2005 00:00