Potravínářskí legislativa EU na webu

Osoba podnikající potravinářství (provozovatel potravinářského podniku) není vázán a ve svých činnostech regulován jen předpisy, které vyjdou ve Sbírce zákonů. Řada předpisů vydaných Evropskou komisí má přímou působnost ve členských státech EU. Právě v oblasti potravin je formou „nařízení“ nebo „rozhodnutí“ takových aktů celá řada. Publikovány jsou ve Úředním věstníku EU a Státní zemědělská a potravinářská inspekce nedávno uveřejnila na svém webu seznam internetových adres, kde je možné najít přehledy právních předpisů ES. Jsou to: www.europa.eu.int/eur-lex/cs/search/search_lift.html www.europa.eu.int/eur-lex/en/accession.html ccvista.taiex.be/download.asp europa.eu.int/celex/html/celex_cs.htm Od 1.5. 2004 jsou všechny právní předpisy ES publikovány i v českém znění. Postupně jsou překládány i předpisy uveřejněné před tímto datem. Pokud zatím do databáze nebyl vložen český překlad, je vždy v anglické verzi. Sdružení českých spotřebitelů vydávání nových předpisů sleduje a zhruba 1x za tři měsíce vydává přehled o nových dokumentech, uveřejňovaný v sekce aktuality a dokumenty na adrese www.regio.cz/spotrebitel. To, že jsou závazné pro české uživatele dokumenty, které ani nejsou přeloženy do češtiny, a že uvedené evropské předpisy jsou pro uživatele nepřehledné – mnohdy se jedná o odkazy na řadu nařízení ES, která se vzájemně doplňují a ruší – je samostatným problémem, kterému se SČS věnuje, bohužel bez šancí věci příliš změnit.

zavřít

14. 02. 2005 00:00